ANALOGOVÉ NAHRÁVACÍ STUDIO 

 
Většina těch úplně nejlepších nahrávek v historii hudby vznikla v době, kdy se nahrávalo do magnetofonů. Se všemi těmi ctnostmi a nectnostmi, na které je ale lidské ucho evolucí připraveno. Nikdo hudbu neupravoval v počítači, muzikanti to uměli.